02899.988.989
125 Nguyễn Minh Hoàng, Phường 12, Quận Tân Bình, TP HCM
daiphunam@gmail.com

CTCP CT TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚ NAM